Uncijos į Centilitrai konvertavimas

Yra daugiau negu vienas Uncijos. Jeigu norite pamatyti visas variacijas, prašome žiūrėti žemiau.

  1. JAV Uncijos (skysčiams) į Centilitrai

  2. DB Uncijos (skysčiams) į Centilitrai

Uncijos

Turime du skirtingus uncijos tipus - JAV ir DB. Prašome pasirinkti konkretų tipą.

Centilitrai

Metrinis tūrio vienetas lygus vienai šimtajai litro