Pintos į Litrai konvertavimas

Yra daugiau negu vienas Pintos. Jeigu norite pamatyti visas variacijas, prašome žiūrėti žemiau.

  1. JAV Pintos (skysčių) į Litrai

  2. JAV Pintos (sausiems) į Litrai

  3. DB Pintos į Litrai

Pintos

Turime keletą skirtingų pintų tipų - JAV skysčių, JAV sausų ir DB. Prašome pasirinkti konkretų tipą.

Litrai

Paprastas tūrio matavimo vienetas metrinėje sistemoje. Vienas litras vandens sveria vieną kilogramą.