Unce u Mililitri pretvorba

Postoji više od jedne vrste Unce . Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. Američke tekuće unce u Mililitri

  2. Britanske tekuće unce u Mililitri

Unce

Dvije različite vrste unci su dostupne - američka i britanska. Molimo da odaberete određeniju opciju.

Mililitri

Metrička jedinica za volumen jednaka tisućitom dijelu litre