Unce u Litri pretvorba

Postoji više od jedne vrste Unce . Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. Američke tekuće unce u Litri

  2. Britanske tekuće unce u Litri

Unce

Dvije različite vrste unci su dostupne - američka i britanska. Molimo da odaberete određeniju opciju.

Litri

Osnovna jedinica za volumen u metričkom sustavu. Litra vode ima težinu jednog kilograma.