Litri u Unce pretvorba

Postoji više vrsta Unce . Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Litri u Američke tekuće unce

  2. Litri u Britanske tekuće unce

Litri

Osnovna jedinica za volumen u metričkom sustavu. Litra vode ima težinu jednog kilograma.

Unce

Dvije različite vrste unci su dostupne - američka i britanska. Molimo da odaberete određeniju opciju.