Litri u Galoni pretvorba

Postoji više vrsta Galoni . Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Litri u Američki galoni (tekući)

  2. Litri u Američki galoni (suhi)

  3. Litri u Britanski galoni

Litri

Osnovna jedinica za volumen u metričkom sustavu. Litra vode ima težinu jednog kilograma.

Galoni

Nekoliko različitih vrsta galona je dostupno - američki tečni, američki suhi i britanski. Molimo da odaberete određeniju opciju.