Galoni u Litri pretvorba

Postoji više od jedne vrste Galoni . Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. Američki galoni (tekući) u Litri

  2. Američki galoni (suhi) u Litri

  3. Britanski galoni u Litri

Galoni

Nekoliko različitih vrsta galona je dostupno - američki tečni, američki suhi i britanski. Molimo da odaberete određeniju opciju.

Litri

Osnovna jedinica za volumen u metričkom sustavu. Litra vode ima težinu jednog kilograma.