Britanski galoni u Galoni pretvorba

Postoji više vrsta Galoni . Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Britanski galoni u Američki galoni (tekući)

  2. Britanski galoni u Američki galoni (suhi)

  3. Britanski galoni u Britanski galoni

Britanski galoni

Imperijalni (UK) galon službeno iznosi 4.54609 litara.

Galoni

Nekoliko različitih vrsta galona je dostupno - američki tečni, američki suhi i britanski. Molimo da odaberete određeniju opciju.