Američki bareli (uljni) u Bareli pretvorba

Postoji više vrsta Bareli. Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Američki bareli (uljni) u Američki bareli (suhi)

  2. Američki bareli (uljni) u Američki bareli (tekući)

  3. Američki bareli (uljni) u Američki bareli (uljni)

  4. Američki bareli (uljni) u Američki bareli (federalni)

  5. Američki bareli (uljni) u Britanski galoni

Američki bareli (uljni)

Američka mjera za volumen nafte. Pogledajte i američke tečne barele, američke federalne barele, američke suhe barele i britanske barele.

Bareli

Nekoliko različitih vrsta barela je dostupno. Molimo da odaberete jednu određenu vrstu barela.