Zrna u Kvintal pretvorba

Postoji više vrsta Kvintal . Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Zrna u Američki ili kratki kvintali

  2. Zrna u Britanski ili dugi kvintali

Zrna

1/7000 funti; odgovara trojanskom zrnu ili 69,799 miligrama

Kvintal

Postoje dve vrste kvintala - dugi i kratki. Molimo da odaberete određeniju jedinicu.