Svjetlosne godine u Nautičke milje pretvorba

Postoji više vrsta Nautičke milje . Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Svjetlosne godine u Britanske nautičke milje

  2. Svjetlosne godine u Američke nautičke milje

  3. Svjetlosne godine u Međunarodni morske milje

Svjetlosne godine

Svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe za godinu dana. Postoje brojne definicije za duljinu godine, pa se prema tome i vrijednosti svjetlosne godine neznatno razlikuju. Jedna svjetlosna godina iznosi oko 9,461e15 m, 5,879e12 mi, ili 63239,7 AU, ili 0,3066 pc.

Nautičke milje