Centilitr do Unce převod

Existuje více než jeden typ Unce. Prosím užijte správnou variantu ze seznamu uvedeného níže.

  1. Centilitr do (USA) Tekutá unce

  2. Centilitr do (Velká Británie) Tekutá unce

Centilitr

Metrická jednotka objemu rovna jedné setině litru.

Unce

Existují dva různé druhy uncí - americká a Velké Británie. Prosím, zvolte specifičtější možnost.