Zrno do Metrák převod

Existuje více než jeden typ Metrák. Prosím užijte správnou variantu ze seznamu uvedeného níže.

  1. Zrno do Krátký metrák (USA)

  2. Zrno do Dlouhý metrák (Velká Británie)

Zrno

1/7000 libry; rovna trojskému zrnu nebo 64.799 miligramů

Metrák

Existují dva typy metráku - dlouhý a krátký. Prosím, vyberte přesnější jednotku.