Unces a la conversió Millilitres

Hi ha més d'un tipus de Unces. Utilitzeu la variació corresponent de la llista de baix.

  1. Unces líquides nord-americanes a Millilitres

  2. Unces líquides britàniques a Millilitres

Unces

Hi ha dos tipus diferents d’unces disponibles (dels EUA i del Regne Unit). Si us plau seleccioneu-ne una.

Millilitres

Unitat mètrica de volum equivalent a la mil.lèsima part d'un litre