Unces a la conversió Litres

Hi ha més d'un tipus de Unces. Utilitzeu la variació corresponent de la llista de baix.

  1. Unces líquides nord-americanes a Litres

  2. Unces líquides britàniques a Litres

Unces

Hi ha dos tipus diferents d’unces disponibles (dels EUA i del Regne Unit). Si us plau seleccioneu-ne una.

Litres

Unitat bàsica de volum en el sistema mètric. Un litre d'aigua pesa un quilogram.