Unces a la conversió Centilitres

Hi ha més d'un tipus de Unces. Utilitzeu la variació corresponent de la llista de baix.

  1. Unces líquides nord-americanes a Centilitres

  2. Unces líquides britàniques a Centilitres

Unces

Hi ha dos tipus diferents d’unces disponibles (dels EUA i del Regne Unit). Si us plau seleccioneu-ne una.

Centilitres

Unitat mètrica de volum igual a la centèsima part d'un litre