Centilitres a la conversió Unces

Hi ha més d'un tipus de  Unces. Si us plau, seleccioneu-ne l’adequada de la llista següent

  1. Centilitres a Unces líquides nord-americanes

  2. Centilitres a Unces líquides britàniques

Centilitres

Unitat mètrica de volum igual a la centèsima part d'un litre

Unces

Hi ha dos tipus diferents d’unces disponibles (dels EUA i del Regne Unit). Si us plau seleccioneu-ne una.