unce u mililitri konverzija

Postoji više od jedne vrste unce. Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. američke tečne unce u mililitri

  2. britanske tečne unce u mililitri

unce

Dvije različite vrste unci su dostupne - američka i britanska. Molimo da odaberete odrijeđeniju opciju.

mililitri

Metrička jedinica za zapreminu jednaka hiljaditom dijelu litra