unce u litri konverzija

Postoji više od jedne vrste unce. Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. američke tečne unce u litri

  2. britanske tečne unce u litri

unce

Dvije različite vrste unci su dostupne - američka i britanska. Molimo da odaberete odrijeđeniju opciju.

litri

Osnovna jedinica za zapreminu u metričkom sistemu. Jedan litar vode ima težinu jednog kilograma.