litri u unce konverzija

Postoji više vrsta unce. Molimo da sa liste ispod izaberete odgovarajuću varijantu.

  1. litri u američke tečne unce

  2. litri u britanske tečne unce

litri

Osnovna jedinica za zapreminu u metričkom sistemu. Jedan litar vode ima težinu jednog kilograma.

unce

Dvije različite vrste unci su dostupne - američka i britanska. Molimo da odaberete odrijeđeniju opciju.