litri u galoni konverzija

Postoji više vrsta galoni. Molimo da sa liste ispod izaberete odgovarajuću varijantu.

  1. litri u američki galoni (tečni)

  2. litri u američki galoni (suhi)

  3. litri u britanski galoni

litri

Osnovna jedinica za zapreminu u metričkom sistemu. Jedan litar vode ima težinu jednog kilograma.

galoni

Nekoliko različitih vrsta galona je dostupno - američki tečni, američki suhi i britanski. Molimo da odaberete odrijeđeniju opciju.