galoni u litri konverzija

Postoji više od jedne vrste galoni. Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. američki galoni (tečni) u litri

  2. američki galoni (suhi) u litri

  3. britanski galoni u litri

galoni

Nekoliko različitih vrsta galona je dostupno - američki tečni, američki suhi i britanski. Molimo da odaberete odrijeđeniju opciju.

litri

Osnovna jedinica za zapreminu u metričkom sistemu. Jedan litar vode ima težinu jednog kilograma.