liters na gellings herleiding

Daar is meer as een soort gellings. Gebruik asseblief die toepaslike soort uit die onderstaande lys.

  1. liters na Amerikaanse gelling (nat)

  2. liters na Amerikaanse gellings (droë)

  3. liters na Britse gellings

liters

Grondeenheid van volume in die metrieke stelsel. 'n Liter water weeg een kilogram.

gellings

Daar is verskillende soorte gellings beskikbaar - Amerikaanse nat, Amerikaanse droë en Britse. Kies 'n spesifieke soort.