Chuyển đổi Xích sang Mét

Đánh dấu trang

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức
m =
ch
 
________
 
 
0.049710
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Mét
Mét sang Xích (Hoán đổi đơn vị) Bảng Xích sang Mét

Xích

Đơn vị đo chiều dài bằng 66 feet, được sử dụng đặc biệt trong các cuộc điều tra đất công của Mỹ. Dụng cụ đo lường ban đầu (xích Gunter) nghĩa đen là một sợi xích gồm 100 mối nối sắt, mỗi mối nối dài 7,92 inch. Dải băng thép bắt đầu thay thế xích khoảng năm 1900, nhưng thước đo vẫn thường được gọi là "xích" và đo lường bằng dải băng thường được gọi là "đo bằng thước dây". Xích là một đơn vị đo thuận tiện trong các cuộc khảo sát địa chính bởi 10 xích vuông bằng 1 mẫu Anh.

m =
ch
 
________
 
 
0.049710

Mét

Mét là đơn vị chiều dài trong hệ mét, và là đơn vị chiều dài cơ bản trong Hệ đơn vị (SI) quốc tế.

Là đơn vị chiều dài cơ bản trong SI và hệ thống m.k.s khác (dựa trên mét, kilôgam và giây) mét được sử dụng để giúp suy ra các đơn vị đo lường khác như newton, lực.

Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian