konverzija Milimetri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Milimetri

Skraćenica/Simbol:

 • mm
 • mil (neformalno)

Jedinica:

 • Dužina

Upotreba širom sveta :

 • Milimetar se, kao deo metričkog sistema, koristi kao mera za dužinu širom planete. Najznačajniji izuzetak su Sjedinjene Države, gde se imperijalni sistem i dalje koristi u većini slučajeva.

Definicija:

Milimetar je jedinica za dužinu u metričkom sistemu, i predstavlja hiljaditi deo metra (SI osnovna jedinica za dužinu).

Reference:

 • Jedan inč ima 25,4 milimetra.
 • Vrh igle ima prečnik od približno 2 mm.
 • CD ima debljinu od približno 1, 2 mm.
 • 00 model koloseka železnice meri 16,5mm između šina.
 • Šnale za kosu stepena 1 skraćuju kosu za približno 3 mm u dužini (šnale za kosu stepena 2 skraćuju do 6 mm, stepena 3 do 9 mm itd.)

Upotreba u kontekstu:

Milimetri se koriste kao standardna mera za dužinu u svim tipovima inženjeringa i komercijalnih primena gde je neopodna veća preciznost od najbližeg santimetra.

Kada je neophodno meriti i izražavati mere sa još većom preciznošću, koriste se delovi milimetra do tri decimale.

Milimetri se često koriste za opisivanje malih kalibara i oružja koje ih koriste, kao na primer Uzi 9 mm jurišna puška.

Komponentne jedinice:

 • 1/1.000 mm = jedan mikrometar
 • 1/1.000.000 mm = jedan nanometar
 • U dalje, progresivno manje jedinice spadaju pikometar, femtometar, atometar, zeptometar i joktometar.

Multiplikatori:

 • Postoje brojne jedinice kojima se izražavaju umnožci milimetra, ali se one definišu u odnosu na metar (osnovna SI jedinica za dužinu), a ne na milimetar.
 • 10mm = 1 santimetar (cm)
 • 1000 mm = 1 metar (m)