konverzija Kilometri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Kilometri

Skraćenica/Simbol:

 • Km
 • Sleng: 'ka' ili 'kajs' u govornom jeziku

Jedinica:

 • Dužina/udaljenost

Upotreba širom sveta :

 • Kilometar se širom sveta koristi kao jedinica za izražavanje razdaljine između geografskih lokacija na zemlji i u većini zemalja predstavlja zvaničnu jedinicu za ovu svrhu. Primarni izuzeci su Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, gde milja ostaje standardna jedinica.

Definicija:

Kilometar predstavlja jedinicu mere za dužinu u metričkom sistemu i jednak je dužini od hiljadu metara.

1km iznosi 0.6214 milje.

Poreklo:

Metrički, ili decimalni, sistem težina i mera usvojen je u Francuskoj 1795. godine. Koristeći metar kao osnovu mera za dužinu, i taj sistem se sada zvanično koristi širom planete, UZ PAR ZNAČAJNIH IZUZETAKA.

Reference:

 • Najviša građevina na svetu, Burk Kalifa u Dubaiu, visoka je 0,82984 km. 
 • Niagarini vodopadi, na granici Kanade/S.A.D., protežu se na približno 1 km.
 • Vrh Mont Everesta je 8,848 km nadmorske visine.
 • Razdaljina između Pariza u Francuskoj i Berlina u Nemačkoj je 878 km, iako biste morali da pređete put od preko 1050 km kako biste od jednog do drugog grada stigli kopnenim saobraćajem.
 • Prosečna udaljenost Zemlje od Meseca je 384.400 km.

Upotreba u kontekstu:

Kilometar se najčešće koristi na saoraćajnim znacima koji označavaju preostalu udaljenost do određene lokacije. Pored toga je i najčešće korištena jedinica za opisivanje razdaljine između dve lokacije na pravoj liniji (preko površine Zemlje).

Komponentne jedinice:

Multiplikatori:

 • Jedinice dužine/ udaljenosti na metričkoj skali zasnovane su na delovima ili umžcima jednog metra, s toga ne postoje zvanični umnožci kilometra.
 • Ipak, postoje metričke mere za dužinu/ udaljenost veće od kilometra koje se mogu izraziti pomoću kilometra.
 • Megametar = 1 milion metara (ili 10.000 km)
 • Gigametar = 1 milijarda metara (ili 1.000.000 km)