Konvertime Nyjë në Milje në minutë

Faqja Bukmark Milje në minutë në Nyjë (Njësitë e këmbyera)

Format
Përpikmëria

VINI RE: rezultatet me thyesorë rrumbullakosen në 1/64-ën më të afërt. Për të pasur një përgjigje më të saktë, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

VINI RE: Mund të shtoni apo pakësoni përpikmërinë e kësaj përgjigje duke selektuar numrin me shifrat më të rëndësishme që ndodhet në opsionin mbi rezultatin.

VINI RE: Për të pasur një rezultat puro decimali, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

Pokaži formula
Trego Punimin
Trego rezultatin në format eksponencial
Nyjë në Milje në minutë tabelat - Kliko këtu për opsionet tryezë
Nyjë Milje në minutë
0knots 0.00miles/min
1knots 0.02miles/min
2knots 0.04miles/min
3knots 0.06miles/min
4knots 0.08miles/min
5knots 0.10miles/min
6knots 0.12miles/min
7knots 0.13miles/min
8knots 0.15miles/min
9knots 0.17miles/min
10knots 0.19miles/min
11knots 0.21miles/min
12knots 0.23miles/min
13knots 0.25miles/min
14knots 0.27miles/min
15knots 0.29miles/min
16knots 0.31miles/min
17knots 0.33miles/min
18knots 0.35miles/min
19knots 0.36miles/min
Nyjë Milje në minutë
20knots 0.38miles/min
21knots 0.40miles/min
22knots 0.42miles/min
23knots 0.44miles/min
24knots 0.46miles/min
25knots 0.48miles/min
26knots 0.50miles/min
27knots 0.52miles/min
28knots 0.54miles/min
29knots 0.56miles/min
30knots 0.58miles/min
31knots 0.59miles/min
32knots 0.61miles/min
33knots 0.63miles/min
34knots 0.65miles/min
35knots 0.67miles/min
36knots 0.69miles/min
37knots 0.71miles/min
38knots 0.73miles/min
39knots 0.75miles/min
Nyjë Milje në minutë
40knots 0.77miles/min
41knots 0.79miles/min
42knots 0.81miles/min
43knots 0.82miles/min
44knots 0.84miles/min
45knots 0.86miles/min
46knots 0.88miles/min
47knots 0.90miles/min
48knots 0.92miles/min
49knots 0.94miles/min
50knots 0.96miles/min
51knots 0.98miles/min
52knots 1.00miles/min
53knots 1.02miles/min
54knots 1.04miles/min
55knots 1.05miles/min
56knots 1.07miles/min
57knots 1.09miles/min
58knots 1.11miles/min
59knots 1.13miles/min
Start
Increments
Accuracy
Format
Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >

Nyjë

Nyjet janë një njësi matëse e shpejtësisë, pra, milja detare në orë. Kjo njësi zakonisht përdoret në marinë dhe aviacion. Historikisht janë përdorur milje të ndryshme detare dhe, andaj, kemi variacione të ndryshme të nyjeve. Sidoqoftë, përllogaritësin tonë të nyjeve e kemi bazuar në miljet detare ndërkombëtare, të cilat përdoren gjerësisht në botë sot.

Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia temperaturë Pesha gjatësi Zonë Vëllim Koha