prevod milimeter

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

milimeter

Skratka/Symbol:

 • míľ (neformálne)
 • míľ (neformálne)

Jednotka:

 • Dĺžka

Použitie po celom svete:

 • Milimeter ako súčásť metrického systému sa používa ako merná jednotka dĺžky na celom svete. Hlavnou výnimkou sú Spojené štáty, kde sa pre väčšinu účelov stále eště používa imperiálny systém.

Definícia:

Milimeter je mernou jednotkou dĺžky v metrickom systéme, ktorá sa rovná jednej tisícine metra (základná jednotka dĺžky v sústave SI).

Bežné odkazy:

 • Do jedného palca sa vojde 25,4 milimetrov.
 • Špendlíková hlavička má priemer asi 2 mm.
 • Hrúbka CD je asi 1,2 mm.
 • Vzdialenosť medzi koľajnicami u modelovej železnice je 16.5 mm.
 • Prvý stupeň strihacieho strojčeka má nastavenie dĺžky strihu asi 3 mm (druhý stupeň 6 mm, 3 stupeň 9 mm atď).

Kontext používania:

Milimetre sa používajú ako štandardná miera dĺžky vo všetkých typoch inžinierskych a obchodných aplikácií, kde je vyžadovaná presnosť vyššia než najbližší centimeter.

Tam, kde je potreba zmerať alebo vyjadriť väčšiu presnosť sa používajú zlomky milimetra s tromi desatinnými miestami.

Milimetre sú bežne používané na opis munície malého kalibru a zbraní používaných k streľbe, napr útočná puška 9 mm.

Čiastkové jednotky:

 • 1/1,000 mm = jeden mikrometer
 • 1/1,000,000 mm = jeden nanometer
 • Ďalej medzi postupne menšie jednotky patrí pikometer, femtometer, attometer, zeptometer a yoctometer.

Násobky:

 • Existuje veľa jednotiek na vyjadrenie násobkov milimetra, ale tie sú definované ich vzťahom k metru (základná jednotka dĺžky v sústave SI) skôr než k milimetru.
 • 10 mm = 1 centimeter (cm)
 • 1000 mm = 1 meter (m)