prevod štvorcový stopa

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

štvorcový stopa

Skratka/Symbol:

  • stopa ²
  • Pri popise architektúry alebo nehnuteľného majetku, je štvorcová stopa často vyjadrená symbolom druhej mocniny s čiarkou alebo lomítkom cez ňu.
  • Neexistuje žiadny všeobecne uznávaný symbol pre kubickú stopu / stopy

Jednotka:

  • plocha

Použitie po celom svete:

  • Štvorcová stopa sa používa predovšetkým v Spojených štátoch, Kanade a Veľkej Británii ako merná jednotka plochy.

popis:

Štvorcová stopa je mernou jednotkou dĺžky používaná v imperiálnom systéme a bežnom americkom meraní, ktorá predstavuje 1/3 Yardu a je rozdelená na 12 palcov.

Štvorcová stopa je mernou jednotkou dĺžky používaná v imperiálnom systéme a bežnom americkom meraní, ktorá predstavuje 1/3 Yardu a je rozdelená na 12 palcov.

Definícia:

V metrických termínoch štvorcová stopa predstavuje štvorec, ktorého strany merajú 0,3048 metrov na dĺžku. Štvorcová stopa sa rovná 0.09290304 metrom štvorcovým.

Bežné odkazy:

  • Šesť poschodí Bieleho domu (Washington DC, USA) má výmeru podlahovej plochy približne 55.000 štvorcových stôp.
  • V roku 2003 mal priemerný novopostavený dom vo Veľkej Británii plochu poschodia 818 štvorcových stôp, zatiaľ čo novo postavený dom v Spojených štátoch bol v priemere trikrát väčší, plocha poschodia činila 2300 štvorcových stôp.

Kontext používania:

Štvorcová stopa sa používa predovšetkým na označenie plochy v architektúre, v oblasti nehnuteľností a tiež na označenie vnútorného priestoru.

Štvorcová stopa môže byť použitá k popisu plochy akéhokoľvek povrchu ako je podlaha, stena alebo strop, zatiaľ čo hektáre sú používané výhradne na popis plochy pozemku.

1 Štvorcová stopa = circa 0,000022959 akrov.

1 Aker = 43.560 metrov štvorcových.

Aby sme vypočítali plochu miestnosti v metroch štvorcových, musíme zmerať dĺžku a šírku miestnosti v stopách, teda spoločne vynásobiť tieto čísla, aby sme dostali plochu vo štvorcových stopách.

Napríklad miestnosť 12 stôp x 15 stôp by bola opísaná ako miestnosť s plochou 182 štvorcových stôp (12 x 15 = 180).

Pri používaní štvorcových stôp je dôležité uvedomiť si, že hodnota stopy sa vzťahuje k celkovému povrchu daného priestoru nie ku skutočným rozmerom tohto priestoru. Napríklad priestor 20 štvorcových stôp nemeria 20 stôp x 20 stôp (čo by v skutočnosti bola miestnosť o rozlohe 400 štvorcových stôp). Miestnosť s rozmermi strán 4 stopy x 5 stôp bude mať rozlohu 20 štvorcových stôp.

Čiastkové jednotky:

  • 1 stopa² môže byť rozdelená do 144 štvorcových palcov (palec štvorcový - alebo štvorce so stranou o veľkosti 1 palca).

Násobky:

  • 1 štvorcový yard (Sq Yd) = 9 ft ²
  • Jedna Yarda predstavuje tri stopy, teda jeden štvorcový yard si môžeme predstaviť ako štvorec, ktorého strany merajú 3 stopy alebo ako štvorcový blok zložený z deviatich jednotlivých štvorcov, ktorého strany merajú na dĺžku jednu stopu.