Konwersja Metry kwadratowe do Stopy kwadratowe

Dodaj stronę do zakładek

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie
ft² =
m² * 10.764
 
 
 
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Więcej informacji: Stopy kwadratowe
Stopy kwadratowe do Metry kwadratowe (Zamień jednostki) Tabela Metry kwadratowe do Stopy kwadratowe

Metry kwadratowe

Jednostka pomiaru powierzchni równa jednemu metrowi długości na jeden metr szerokości.

ft² =
m² * 10.764
 
 
 

Stopy kwadratowe

Stopa kwadratowa jest jednostką określającą powierzchnię, stosowaną w systemie imperialnym oraz zwyczajowym systemie miar Stanów Zjednoczonych.

Miara kwadratowa to dwuwymiarowa pochodna miary długości. Stopa kwadratowa jest zatem powierzchnią równą kwadratowi o długości boków wynoszącej 1 stopę.

Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas