Konwersja Jardy do Mile

Dodaj stronę do zakładek

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie
mi =
yd * 0.00056818
 
 
 
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Mile do Jardy (Zamień jednostki) Tabela Jardy do Mile

Jardy

Jednostka długości równa 3 stopom; określana jako 91,44 centymetra; początkowo przyjęta jako średnia długość kroku

mi =
yd * 0.00056818
 
 
 

Mile

Jednostka długości równa 1760 jardom

Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas