Konwersja Tony metryczne do Kilogramy

Dodaj stronę do zakładek

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie
kg =
t
 
_________
 
 
0.0010000
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Więcej informacji: Kilogramy
Kilogramy do Tony metryczne (Zamień jednostki) Tabela Tony metryczne do Kilogramy

Tony metryczne

Jednostka masy odpowiadająca 1000 kilogramów lub około 2,2046 funta.

kg =
t
 
_________
 
 
0.0010000

Kilogramy

Kilogram jest podstawową jednostką masy używaną w międzynarodowym systemie jednostek SI i jest akceptowany jako jednostka wagi stosowana w życiu codziennym (siła grawitacji działająca na dowolny obiekt).

Kilogram jest równy masie jednego litra wody.

Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas