Britiske gallons til Liter konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
L =
UK gal
 
________
 
 
0.21997
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Britiske gallons
Liter til Britiske gallons (Bytt enheter) Britiske gallons til Liter tabell
L =
UK gal
 
________
 
 
0.21997

Liter

Grunnleggende volumenhet i det metriske systemet. En liter vann veier en kilogram.

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid