Stones til Kilogram konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
kg =
st
 
_______
 
 
0.15747
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Stones
Mer informasjon: Kilogram
Kilogram til Stones (Bytt enheter) Stones til Kilogram tabell

Stones

En stone er en vektenhet tilsvarende 14 pund averdupois (eller internasjonale lbs). Etter tur, utgjør dette at en stone tilsvarer 6.35029kg.

kg =
st
 
_______
 
 
0.15747

Kilogram

Kilogram er baseenheten av masse i International System of Units (SI - systemet) og er akseptert på en dag-til-dag basis som en vektenhet (gravitasjonskraft som virker på et gitt objekt).

Kilogram er nesten helt nøyaktig lik massen av en liter vann.

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid