Metriske tonn til Kilogram konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
kg =
t
 
_________
 
 
0.0010000
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Kilogram
Kilogram til Metriske tonn (Bytt enheter) Metriske tonn til Kilogram tabell

Metriske tonn

En enhet av vekt tilsvarer 1000 kilogram eller omtrent 2204,6 pund.

kg =
t
 
_________
 
 
0.0010000

Kilogram

Kilogram er baseenheten av masse i International System of Units (SI - systemet) og er akseptert på en dag-til-dag basis som en vektenhet (gravitasjonskraft som virker på et gitt objekt).

Kilogram er nesten helt nøyaktig lik massen av en liter vann.

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid