Penukar aplikasi telefon mudah alih

Kami sedang membangunkan aplikasi telefon pintar untuk melengkapkan laman web ini dan menjalankan segala penukaran didapati di laman web ini.

In the meantime, you can add this mobile friendly website to your phone which has an app-like interface by clicking our app icon (top left) and following the instructions. If you would like to be contacted when the app becomes available, please send a blank email with the subject as iPhone, Android or Blackberry to app@metric-conversions.org or like/follow us on social media using the widgets below. Buat semasa ini, sila gunakan laman web mesra mudah alih ini pada telefon anda yang mempunyai antara muka aplikasi seperti (untuk laman penuh putarkan telefon anda) . Jika anda ingin dihubungi apabila aplikasi yang tersedia , sila hantar e-mel kosong dengan subjek seperti iPhone , Android atau Blackberry kepada app@metric-conversions.org atau klik like/mengikuti kami di media sosial menggunakan widget di bawah.