Апликација за конвертор на мобилниот телефон

Во моментов ги развиваме апликациите за паметен телефон како надополнување на оваа веб-локација и за да ги извршуваат сите конверзии достапни на оваа локација.

In the meantime, you can add this mobile friendly website to your phone which has an app-like interface by clicking our app icon (top left) and following the instructions. If you would like to be contacted when the app becomes available, please send a blank email with the subject as iPhone, Android or Blackberry to app@metric-conversions.org or like/follow us on social media using the widgets below. Во меѓувреме, користете ја оваа лесна за користење на мобилен телефон веб-локација којашто има интерфејс како на апликација (за целосната локација едноставно свртете го телефонот). Ако сакате да ве контактираме кога апликацијата ќе биде достапна, пратете ни празна е-пошта со наслов iPhone, Android или Blackberry на app@metric-conversions.org или стиснете ми се допаѓа/следи на социјалните медиуми преку користење на графичките контроли подолу.