Centilitri u Američke tekuće unce pretvorba

Označi (spremi) stranicu

Oblik
Točnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obilježite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih brojki koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čisti decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu
us fl oz =
cl * 0.33814
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Američke tekuće unce u Centilitri (Zamijeni jedinice) Centilitri u Američke tekuće unce tablica

Centilitri

Metrička jedinica za volumen jednaka stotom dijelu litre

us fl oz =
cl * 0.33814
 
 
 
Tablica metričke pretvorbe Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Temperatura Težina Duljina Područje Volumen Brzina Vrijeme