Unce u Kilogrami pretvorba

Označi (spremi) stranicu

Oblik
Točnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obilježite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih brojki koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čisti decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu
kg =
oz
 
______
 
 
35.274
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija : Kilogrami
Kilogrami u Unce (Zamijeni jedinice) Unce u Kilogrami tablica

Unce

Jedinica za težinu koja iznosi jednu šesnaestinu funte, 16 drahmi ili 28,349 grama

kg =
oz
 
______
 
 
35.274

Kilogrami

Kilogram je osnovna jedinica za masu u Međunarodnom (SI) sustavu jedinica i prihvaćen je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (gravitacijska sila djeluje na bilo koji objekt).

Kilogram je skoro potpuno jednak masi jedne litre vode.

Tablica metričke pretvorbe Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Temperatura Težina Duljina Područje Volumen Brzina Vrijeme