Kilogrami u Funte pretvorba

Označi (spremi) stranicu

Oblik
Točnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obilježite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih brojki koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čisti decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu
lb =
kg * 2.2046
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija : Kilogrami
Više informacija : Funte
Funte u Kilogrami (Zamijeni jedinice) Kilogrami u Funte tablica

Kilogrami

Prema definiciji, kilogram je jednak masi Međunarodnog Prototipa za Kilogram (MPK), odnosno komadu legure platine i iridijuma izrađenom 1889. godine koji se čuva u Međunarodnoj Upravi Težina i Mjera u Sèvresu, u Francuskoj.

To je jedina SI jedinica koja se definira pomoću fizičkog objekta, a ne u odnosu na fundamentalno fizičko svojstvo koji se može reproducirati u laboratorijama.

lb =
kg * 2.2046
 
 
 

Funte

Funta je jedinica mjere za masu koja se koristi u Imperijalnom sustavu i prihvaćena je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (gravitacijska sila djeluje na bilo koji objekt).

Tablica metričke pretvorbe Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Temperatura Težina Duljina Područje Volumen Brzina Vrijeme