pretvorba Kilometri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Kilometri

Kratica/simbol:

 • Km
 • Sleng: 'k' ili 'kays' u govornom jeziku

Jedinica:

 • Duljina / udaljenost

Uporaba širom svijeta:

 • Kilometar se širom svijeta koristi kao jedinica za izražavanje udaljenosti između geografskih lokacija na zemlji i u većini zemalja predstavlja službenu jedinicu za tu svrhu. Primarni izuzeci su Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, gdje milja ostaje standardna jedinica.

Definicija:

Kilometar predstavlja jedinicu mjere za duljinu u metričkom sustavu i jednak je duljini od tisuću metara.

1km iznosi 0.6214 milje.

Podrijetlo:

Metrički, ili decimalni, sustav težina i mjera usvojen je u Francuskoj 1795. godine. Koristeći metar kao osnovu mjera za duljinu, taj sustav se sada službeno koristi širom planete, uz nekoliko značajnih izuzetaka.

Reference:

 • Najviša građevina na svijetu, Burk Khalifa u Dubaiu, visoka je 0,82984 km.
 • Niagarini vodopadi, na granici Kanade i S.A.D.-a, protežu se na približno 1 km.
 • Vrh Mount Everesta je 8,848 km nadmorske visine.
 • Udaljenost između Pariza u Francuskoj i Berlina u Njemačkoj je 878 km, iako biste morali prijeći put od preko 1050 km kako biste od jednog do drugog grada stigli kopnenim putem.
 • Prosječna udaljenost Zemlje od Mjeseca je 384.400 km.

U kontekstu:

Kilometar se najčešće koristi na prometnim znakovima koji označavaju preostalu udaljenost do određene lokacije. Pored toga je i najčešće korištena jedinica za opisivanje udaljenosti između dvije lokacije na ravnoj liniji (preko površine Zemlje).

Sastavne jedinice:

Višekratnici:

 • Jedinice duljine / udaljenosti na metričkoj ljestvici zasnovane su na dijelovima ili umnošcima jednog metra, stoga ne postoje službeni umnošci kilometra.
 • Ipak, postoje metričke mjere za duljinu/ udaljenost veće od kilometra koje se mogu izraziti pomoću kilometara.
 • Megametar = 1 milijun metara (ili 1000 km )
 • Gigametar = 1 milijarda metara (ili 1.000.000 km)