Milje na sat u Kilometri na sat pretvorba

Označi (spremi) stranicu

Oblik
Točnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obilježite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih brojki koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čisti decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Kilometri na sat u Milje na sat (Zamijeni jedinice) Milje na sat u Kilometri na sat tablica

Milje na sat

Ovo je mjera za brzinu koja se uglavnom koristi u zemljama koje u prometne svrhe ne koriste metrički sustav, poput Sjedinjenih Američkih Država. U Ujedinjenom Kraljevstvu također se koristi na cestama iako je metrički sustav službeno usvojen. Ograničenja brzine na cestama se izražavaju u miljama na sat za šta je skraćenica mph ili mi/h.

Kilometri na sat

Ovo je mjera za brzinu koja se uglavnom koristi u zemljama koje koriste metrički sustav u prometne svrhe. Ograničenja brzine na putu se izražavaju u kilometrima na sat za šta je skraćenica kph ili km/h.

Tablica metričke pretvorbe Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Temperatura Težina Duljina Područje Volumen Brzina Vrijeme