Kilometer omregning

Brug søgeboksen til at finde din ønskede metriske omregner

Kilometer

Forkortelse / Symbol:

 • Km
 • Slang: 'k' eller 'kays' når det tales

Enhed for:

 • Længde / distance

Verdensomspændende brug:

 • Kilomotermålet bliver brugt verden over som en enhed til at beskrive distancer mellem geografiske punkter på land, og er i de fleste lande den officielle enhed til dette formål. Primære undtagelser er Storbritannien og U.S.A., hvor mil stadig er standard måleenheden.

Definition:

Kilometeren er en længdeenhed i det metriske system, der svarer til et tusinde meter.

1 km svarer til 0,6214 mil.

Oprindelse:

Det metriske (eller decimale) system for vægt og mål blev vedtaget i Frankrig i 1795. Ved brug af meteren som grundlag for længdemål bliver systemet i dag anvendt officielt over hele kloden, med et par bemærkelsesværdige undtagelser.

Fælles referencer:

 • Verdens højeste bygning, Burk Khalifa i Dubai, er 0,82984 km høj.
 • Niagara Falls ved USA / Canada grænse er omkring 1 km på tværs.
 • Toppen af ​​Mount Everest er 8,848 km over havets overflade.
 • Paris i Frankrig er 878 km fra Berlin i Tyskland, selvom du ville blive nødt til at foretage en rejse på over 1050 km for at rejse fra den ene by til den anden ved landtransport.
 • Den gennemsnitlige afstand fra Jorden til Månen er 384.400 km.

Brug kontekst:

Kilometeren bruges oftest på vejskilte til at betegne den resterende distance til et givent sted. Det er også den mest populære enhed til at beskrive distancen mellem to steder i en lige linje(henover jordens overflade).

Komponentenhederne:

Multipla:

 • Enheder for længde/distance i den metriske skala er baseret på brøker eller multipla af meteren, dog er der ingen officielle multipla af kilometeren.
 • Men der er metriske målinger af længde/afstand på mere end en kilometer, der kan udtrykkes i kilometer.
 • En megameter = 1 million meter (eller 10.000 km)
 • En gigametre = 1 milliard meter (eller 1.000.000 km)