Ap trawsnewidiadau ffôn symudol

Rydym wrthi'n datblygu apiau ar gyfer ffonau clyfar i ategu'r wefan hon a fydd yn gwneud yr holl drawsnewidiadau sydd ar gael ar y safle.

In the meantime, you can add this mobile friendly website to your phone which has an app-like interface by clicking our app icon (top left) and following the instructions. If you would like to be contacted when the app becomes available, please send a blank email with the subject as iPhone, Android or Blackberry to app@metric-conversions.org or like/follow us on social media using the widgets below. Yn y cyfamser, defnyddiwch y wefan hon sy'n gyfeillgar i ffonau ar eich ffôn sydd â rhyngwyneb tebyg i ap (i weld y safle llawn, trowch eich ffôn). Os hoffech i ni gysylltu â chi pan fydd yr ap ar gael, anfonwch e-bost blanc atom gyda'r pennawd iPhone, Android neu Blackberry i app@metric-conversions.org neu hoffwch/dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r dyfeisiau isod